D&A FORUM DESIGNU I ARCHITEKTURY

2 lutego 2022

Do kogo kierujemy?

  • architektów i projektantów
  • urbanistów
  • deweloperów i inwestorów
  • przedstawicieli samorządów i działaczy miejskich
  • architektów wnętrz
  • designerów
  • studentów kierunków architektonicznych
  • vlogerów, blogerów, influencerów designu i architektury

Podsumowanie minionej edycji

Trzecia edycja Forum Designu i Architektury D&A dotycząca Sumienia Detalu za nami

Choć inaczej, bo w formule online, to nadal merytorycznie, branżowo i inspirująco wyglądały tegoroczne Dni Architektury i Budownictwa. 4 dni debat i prezentacji tworzących to wydarzenie obejrzało łącznie niemal 2000 osób, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się z nimi ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. Aż 90 % spośród ankietowanych uczestników Forum Designu i Architektury D&A określiło jego poziom merytoryczny jako BARDZO WYSOKI lub WYSOKI. Niemalże 100 % osób ankietowanych wyraziło chęć udziału w kolejnych edycjach.

Czy detal ma coś wspólnego z sumieniem?

Na to pytanie prelegenci i paneliści szukali odpowiedzi podczas Forum Designu i Architektury. To był niesamowity dzień wypełniony rozmowami o nieszablonym spojrzeniu na detal, o uważności i skupieniu niezbędnym podczas projektowania. Jak się okazuje, skoncentrowanie na takim szczególe jak np. naturalne światło, roślinność pokrywająca elewację czy materiały z odzysku, które ponownie wykorzystano w projekcie, mogą nie tylko znacząco zmienić estetykę bryły architektonicznej, ale także wpłynąć na samopoczucie tych, którzy z tej przestrzeni korzystają.

Tim Ingold, profesor antropologii społecznej i dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie Aberdeen, wygłosił prelekcję o detalu, jako wymiarze myślenia o współczesności. Gość specjalny szukał także różnic między swobodnym wzrastaniem, a świadomym budowaniem oraz zwrócił uwagę na relacje, jakie zachodzą między człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem.

O tym, jak odkryć detal na nowo i jakie korzyści niesie ze sobą uważność w pracy architektonicznej rozmawiali też uczestnicy debaty moderowanej przez dr. Macieja Frąckowiaka – socjologa, badacza miasta i kultury wizualnej.

Quo Vadis, Architekturo?!

Podczas Forum podjęto także temat zawodu architekta – twórcy, konstruktora, a jednocześnie doradcy, który musi odnaleźć się w dobie ciągłych zmian. Wykład drugiego gościa specjalnego, Larsa Kragha – dyrektora Działu Rozwoju Biznesu w Duńskim Stowarzyszeniu Firm Architektonicznych – dotyczył szans i możliwości zawodowych, jakie niosą ze sobą aktualne zmiany zachodzące w procesie kształcenia młodych architektów i o brakach w tym kształceniu, jakie są odczuwane przez początkujących architektów. Zwrócił też uwagę na potrzebę wprowadzenia  do edukacji zawodowej realiów związanych z codziennością życia biznesowego, kontrastów na linii architekt – inwestor oraz, co nie mniej ważne, perspektyw zarobkowych.

Naturalną kontynuacją rozważań nad przyszłością architektury była dyskusja panelowa moderowana przez Bognę Świątkowską z Fundacji Bęc Zmiana, która razem z uczestnikami zastanawiała się, w jakim kierunku zmierza współczesny świat i branża. Profil zawodu architekta zmienił się w ostatnich latach i jedno jest pewne – czekają go kolejne zmiany, jednak czy branża jest już na to gotowa i czy ukierunkowanie w stronę niestandardowych ról przyniesie nowe rozwiązania?

Organizatorzy, podtrzymując tradycję i organizując spotkanie w formule online, zagwarantowali  niemałą dawkę wiedzy i inspirujących dyskusji. Tegoroczne Forum pokazało, że w architekturze, tak samo jak i w otaczającym nas świecie,  nie ma niczego stałego. Zmienia się świat, zmienia się zawód architekta, zmienia się wreszcie znaczenie pewnych pojęć, które wymagają redefinicji. Rozmowy wokół Sumienia detalu z pewnością nie wyczerpały tematu, ale na pewno otworzyły przestrzeń do poszukiwań i elastyczności na zmianę. Zaproszeni goście podjęli próbę odczarowania detalu i ukazania go w kontekście elementu architektonicznego oraz działań architekta, który tworząc, ma zadanie edukować i pokazywać, że troska o ten wymiar może wiązać się z odpowiedzialnością, myśleniem o relacjach między ludźmi, budynkiem i środowiskiem.

Goście specjalni

Tim Ingold

profesor antropologii społecznej, dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie Aberdeen

Prowadził badania m.in. wśród Lapończyków (Saami) i Finów w Laponii, a także na Syberii i w Północnej Europie. Napisał wiele prac dotyczących środowiska, technologii i organizacji społecznej w obszarze koła podbiegunowego. Ważne miejsce w jego tekstach zajmuje również kwestia postrzegania środowiska naturalnego, rola zwierząt w społeczeństwie i ekologia.

Ingold zajmuje się także tematyką relacji zachodzących pomiędzy ruchem, wiedzą i opisem w życiu społecznym i doświadczeniu człowieka, jak również badaniami dotyczącymi powiązań między antropologią, archeologią, sztuką i architekturą w kontekście zgłębiania relacji między człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem.

 Lars Emil Kragh

dyrektor ds. rozwoju biznesu w Duńskim Stowarzyszeniu Firm Architektonicznych

 

Ms. SCIENCE w zakresie strategii i marketingu, magister innowacji i przywództwa. 30 lat doświadczenia w pracy w małych firmach reklamowych i konsultingowych, w dużych organizacjach publicznych i prywatnych oraz w różnych organizacjach członkowskich. Zawsze skoncentrowany na komunikacji, strategii i zarządzaniu / przywództwie.

 

 

Prelegenci

Adam Wierciński
- Architekt w Wierciński Studio. Finalista i laureat licznych branżowych konkursów. W Poznaniu projektował m.in. KontenerArt czy Ogród Szeląg, a także lokale klubowe i restauracyjne
Bogna Świątkowska
- Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana
Borys Wrzeszcz
- Architekt w pracowni Wrzeszcz Architekci. Laureat nagrody “Młody Twórca” w konkursie Nagrody Architektoniczne Województwa Wielkopolskiego
Jakub Głaz
- Architekt, krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych. Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury w mediach specjalistycznych i ogólnotematycznych. Autor i kurator wystaw architektonicznych. Dwukrotny laureat nagrody dziennikarskiej Izby Architektów RP.
Jakub Szczęsny
- Architekt, wykładowca akademicki i popularyzator architektury. Laureat wielu międzynarodowych konkursów. Pierwszy polski twórca, którego projekt – Dom Kereta – włączono do stałej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.
Joanna Grześkowiak
- Architekt w pracowni Prosto Architekci, która otrzymała wiele branżowych nagród za swoje projekty dla przestrzeni publicznej. Wierna estetyce minimalistycznej.
Lars Emil Kragh
- Dyrektor ds. rozwoju biznesu, strateg, badacz trendów i nowatorskich rozwiązań usprawniających relacje biznesowe
Maciej Frąckowiak
- Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog
Maciej Gierwielaniec
- Architekt w pracowni Prosto Architekci, która otrzymała wiele branżowych nagród za swoje projekty dla przestrzeni publicznej. Wierny estetyce minimalistycznej.
Małgorzata Kuciewicz
- Architekt, autorka wnętrz, obiek­tów, wys­taw i pro­jek­tów służą­cych pobudze­niu reflek­sji nad przestrzenią miast
Milena Trzcińska
- Architektka i kulturoznawczyni, asystentka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest założycielką i redaktorką Kwartalnika Architektonicznego RZUT.
Tim Ingold
- Profesor antropologii społecznej. Bada powiązania między antropologią, archeologią, sztuką i architekturą w kontekście zgłębiania relacji między człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem
Tomasz Klimek
- Projektant, założyciel i prezes firmy QLAB Laboratory of Light, która zajmuje się m.in. projektowaniem światła naturalnego i sztucznego. Badacz wpływu światła na organizm człowieka.
ORGANIZATOR
PATRONAT HONOROWY
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER GŁÓWNY
PATRON BRANŻOWY
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY TECHNICZNI