AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo gazociągów przesyłowych w Polsce – zapraszamy na Konferencję towarzyszącą Targom POL-ECO SYSTEM

9 października 2018

Eksploatacja sieci przesyłowej, eliminacja potencjalnych awarii, komunikacja w sytuacji awaryjnej, wymagania UDT w stosunku do sieci przesyłowych to tylko wybrane tematy, które będą poruszane na Konferencji. Zapraszamy!

Towarzysząca Targom POL-ECO SYSTEM Konferencja techniczna „BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH W POLSCE”, odbędzie się 24 października 2018 r. o godz. 11.00 w pawilonie 7 w sali konferencyjnej na antresoli. Organizatorami są: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Partnerem strategicznym konferencji jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Tematyka konferencji:

Eksploatacja sieci przesyłowej oraz sposoby eliminacji potencjalnych awarii – przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.
– Analiza ryzyka wystąpienia awarii
– Bieżąca eksploatacja  sieci przesyłowej – procedury, działania, wyposażenie techniczne
– Konkretne przykłady współpracy ze służbami ratunkowymi.

Okiem ratownika – działania straży pożarnej podczas tego typu akcji – spostrzeżenia i wnioski na przyszłość – przedstawiciel KW PSP w Poznaniu.

Komunikacja w sytuacji awaryjnej – przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.
– Omówienie sposobu przekazywania informacji o sytuacji kryzysowej
– Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
– Współpraca w sytuacji kryzysowej
– Kontakt z mediami.

Wymagania dozoru technicznego w stosunku do sieci gazowych – przedstawiciel UDT.

Dyskusja

Po zakończeniu konferencji odbędą się pokazy ratownictwa na gazociągach.

Konferencja jest bezpłatna ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Strażacy z województwa wielkopolskiego wzięli udział w akcji gaszenia pożarów w Szwecji. O akcji będą opowiadali podczas Targów POL-ECO SYSTEM. Żywioł, z którym zmagali się strażacy będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie towarzyszącej Targom.

Wywiad z funkcjonariuszami KW PSP w Poznaniu: młodszym brygadierem Tomaszem Grelakiem oraz starszym kapitanem Grzegorzem Lewiczem został opublikowany w wrześniowym wydaniu magazynu “Sukces po poznańsku”.