Agata Stanisz


Antropolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 ukończyła studia etnologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast 15 listopada 2010 obroniła pracę doktorską Antropologia rodziny. Praktykowanie pokrewieństwa na przykładzie wybranych środowisk we współczesnej Polsce, 25 czerwca 2019 habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Antropologia nowych mobilności (w praktyce) wobec tematów modernizacji, lokalności, translokalności i bezruchu.