Arkadiusz Ptak


Burmistrz miasta Pleszew


Politolog. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. W 2005 roku doktoryzował się, zaś od 2017 roku jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).Oprócz pracy zawodowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie pracownik naukowy – m.in. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Obecnie związany naukowo z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie zasiada również w Radzie Naukowej Instytutu. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.