Bartosz Jarosz


Partner w Neostudio Architekci


Absolwent NSAIS de Strasbourg oraz Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury, kreuje estetyczne i efektowne kosztowo rozwiązania.