Dr Ekim Tan


Architect, Urbanist and PhD Game Designer

rodziła się w Stambule, po studiach architektonicznych i pracy w Stanach Zjednoczonych, Syrii i Egipcie zamieszkała w Holandii. Zainteresowanie i pasja do tematów związanych z miastem i grami doprowadziły do uzyskania stopnia doktora na Delft University of Technology. Jej praca doktorska dotyczyła „Negocjacji i projektowania dla samoorganizującego się miasta: gry jako metoda projektowania urbanistycznego”.

W 2008 roku założyła Play the City, firmę doradczą z siedzibą w Amsterdamie i Stambule, która pomaga rządom i podmiotom rynkowym skutecznie współpracować z interesariuszami. Jej metody pracy zastosowano w projektach na całym świecie, między innymi w Stambule, Amsterdamie, Dublinie, Shenzhen, Tiranie, Kapsztadzie i Brukseli.

Ekim Than jest wykładowcą na Technical University of Delf, Aleppo University for Arts and Scienices, Copenhagen Business School oraz Middle East Technical University.

Kontynuacją jej badań doktorskich jest wydana w 2017 roku książka „Play the City: Game Informing Urban Development”, w której dzieli się wiedzą i doświadczeniami wypracowanymi podczas praktyki w Play the City.