Hubert Trammer


Ambasador Nowego Europejskiego Bauhasu


Tytuł wystąpienia: Nowy Europejski Bauhaus a sprawa polska

Nowy Europejski Bauhaus to w założeniu ruch społeczny łączący oddolne inicjatywy, ale tworzony jest z bardzo wysokiej góry – powołany został z inicjatywy przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Nowy, – choć nie jest nastawiony na tworzenie wszystkiego od nowa, ale w dużej mierze ma się opierać na tym co już istnieje. Europejski, – ale nie ma ograniczać się tylko do Europy. Bauhaus – choć względem dobrze znanego wszystkim Bauhausu ma więcej różnic niż podobieństw. Nowy Europejski Bauhaus ma związek z Europejskim Zielonym Ładem. Ma pomóc związać go z uwzględnianiem interesów różnych grup społecznych oraz z estetyką rozumianą bardziej jako jakość doświadczeń i różne aspekty pozafuncjonalne niż jako kwestie czasto wizualną. Wykład i dyskusja podczas Budmy mają pomóc przybliżyć ten ruch, a także zarysować jego odniesienia do kontekstu polskiego.

BIO:

Architekt. Uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu. Współpracownik Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Sędzia konkursów architektonicznych. Ekspert nominujący do edycji 2015, 2019 i 2022 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Współlaureat konkursów architektonicznych w zespole pracowni Archigrest i Toposcape (2016 – Centrum Lokalne „Orszy” w Warszawie, 2019 – Park Żerański w Warszawie). Współpracował między innymi z Fundacją Twórców Architektury, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury OSSA, czasopismami Architektura-murator i A10 – New European Architecture, Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, Urzędem Miasta Lublin; Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu, a także Wydziałami Architektury Politechnik Warszawskiej i Białostockiej, oraz ETH w Zurychu.