Jacek Majchrzak


Architekt - YOON Group

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale architektury w 1978 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe począwszy od pracy naukowej i zajęć ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poprzez wieloletnie kierowanie budową przy obiektach nowych i przebudowywanych, aż po czynne uczestnictwo , jako główny projektant,  w wykonywaniu projektów  pełnobrażowych : koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych w ramach własnej działalności jako udziałowiec i właściciel Biura Projektowo-Usługowego  Bimaco Sp. z o.o.

Jako osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiada praktyczną znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi od momentu rozpoczęcia ich projektowania  do uzyskania  decyzji na ich użytkowanie. Pod jego patronatem  wielu  początkujących architektów  zdobyło praktykę , oraz w efekcie uprawnienia  do samodzielnego projektowania.