Lars Emil Kragh


Dyrektor ds. rozwoju biznesu, strateg, badacz trendów i nowatorskich rozwiązań usprawniających relacje biznesowe