Małgorzata Kuciewicz


Architekt, autorka wnętrz, obiek­tów, wys­taw i pro­jek­tów służą­cych pobudze­niu reflek­sji nad przestrzenią miast

Architektka, współtworzy Grupę Projektową Centrala. Studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i Tampere, doświadczenie zdobywała w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach EASA. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. Autorka wnętrz, obiektów, wystaw i projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast (np. Skwer Sportów Miejskich w Pawilonie Emilia). Zajmuje się badaniem, popularyzacją, a także działaniem na rzecz zachowania wartościowego dziedzictwa architektury i urbanistyki (m.in. rewitalizacja pawilonu Warszawa Powiśle).