Tim Ingold


Profesor antropologii społecznej. Bada powiązania między antropologią, archeologią, sztuką i architekturą w kontekście zgłębiania relacji między człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem